Back

Mikaela

Jag heter Mikaela Kellgren, är kursledare och kursförfattare i Familjehemsskolan.

I grunden undersköterska och arbetade i flera år inom kommunens LSS-verksamhet. Därefter palliativ avdelning, för vård i livets slutskede, under några år innan vidare studier på universitetet. På universitetet studerade jag till beteendevetare med specialpedagogik som huvudämne. Andra kurser var bland annat handikappvetenskap, social omsorg, handikapprätt samt olika kurser inom folkhälsovetenskapen som alla bygger på barns hälsa och trygghet.

Har arbetat inom familjehemsvården sedan 2005, där vi fungerat som jour- och familjehem, specialiserade på att ta emot barn i behov av särskilt stöd, främst barn med neuropsykiatriska funktionshinder, anknytningsstörningar samt barn med olika medicinska svårigheter. På fritiden gärna en promenad i skogen tillsammans med hundarna och en bra ljudbok eller podcast i öronen. Ett stort intresse hos oss är hästar och ridsport och mycket ledig tid spenderas i stallet samt på olika tävlingsplatser runt om i Sverige.

Sedan 2019 arbetar jag som familjehemskonsulent och regionansvarig i ett familjehemsföretag.

Övriga medlemmar