Kurser för Förenade Familjehem

Exklusivt för dig 

De här kurserna är enbart till för familjehem anslutna till Förenade Familjehem. Du anmäler dig via detta webbformulär, efter det att du fått ett mejl med en inbjudan och länk till formuläret från din konsulent. Du får sedan ett mejl med inloggningsuppgifter och länk till kursen. Kurserna äger rum online och är ett samarbete med Familjehemsskolan.

Grundkurs Förenade Familjehem

Kursen handlar om familjehemsuppdraget och familjehemsekonomi, det vill säga de uppdragsmässiga och ekonomiska förutsättningarna dig i ditt uppdrag och för det placerade barnet. Kursen innehåller bland annat avsnitt om uppdraget, avtal, försäkringar, ansvar och tystnadsplikt, påverkan på din ekonomi, arvode och omkostnadsersättning, placerade barn och ungdomars ekonomi, skattefrågor och deklaration m m.

Mer om kursen – kursen består av ett antal lektioner med olika textavsnitt inom ämnesområden, där du själv väljer i vilken ordning du vill studera ämnena under max 4 veckor (1 månad). Kursen innehåller inga prov eller föreläsningar och bygger på att du själv tar ansvar för hur, var och när du tar till dig kursens innehåll.

När du genomfört kursen, så markerar du varje del som avslutad och får sedan ett intyg på att du gått utbildningen.

Grundkurs Skydd

Detta är en utbildning för familjehem som ska ta emot eller har skyddsplacerade barn och ungdomar i sitt hem. Då är det viktigt att känna till vad detta innebär – både för er familj, för det skyddsplacerade barnet, för skolan, för vården och i alla andra vardagssituationer.

Så länge inget händer är det inga problem men innan något händer och när något händer behövs förebyggande åtgärder, en plan och olika utvägar för att inte utsätta dig själv, din egen familj och den placerade för livsfara.

Den här kursen ger handfasta tips och råd om att ha placerade med skydd och det är viktigt att ni inte tar detta som en manual för skyddsplaceringar. Kursen ska mer ses som en grundutbildning, som sedan kräver fördjupning i varje enskilt fall. Inget fall är det andra likt.

Mer om kursen – kursen består av ett antal lektioner med olika textavsnitt inom ämnesområden, där du själv väljer i vilken ordning du vill studera ämnena under max 4 veckor (1 månad). Kursen innehåller inga prov eller föreläsningar och bygger på att du själv tar ansvar för hur, var och när du tar till dig kursens innehåll.

När du genomfört kursen, så markerar du varje del som avslutad och får sedan ett intyg på att du gått utbildningen.

Anmälan

Fyll i formuläret så noggrant du kan och avvakta sedan dina användar- och kursuppgifter. Normalt blir du kontaktad inom 24 timmar, dröjer det längre kontaktar du oss: