Back

Kurser för Förenade Familjehem

Exklusivt för dig 

De här kurserna är enbart till för familjehem anslutna till Förenade Familjehem. Du anmäler dig via detta webbformulär, efter det att du fått ett mejl med en inbjudan och länk till formuläret från din konsulent. Du får sedan ett mejl med inloggningsuppgifter och länk till kursen. Kurserna äger rum online och är ett samarbete med Familjehemsskolan.

Support

För support vid problem med anmälan, kurser etc kontaktar du alltid Familjehemsskolan direkt och inte din konsulent. Mejla oss på support@familjehemsskolan.se eller ring 0706-500 340.

Du hittar manualen för hur du går kurserna via din mobil här: https://www.familjehemsskolan.se/manual/

Grundkurs Förenade Familjehem

Kursen handlar om familjehemsuppdraget och familjehemsekonomi, det vill säga de uppdragsmässiga och ekonomiska förutsättningarna dig i ditt uppdrag och för det placerade barnet. Kursen innehåller bland annat avsnitt om uppdraget, avtal, försäkringar, ansvar och tystnadsplikt, påverkan på din ekonomi, arvode och omkostnadsersättning, placerade barn och ungdomars ekonomi, skattefrågor och deklaration m m.

Mer om kursen – kursen består av ett antal lektioner med olika textavsnitt inom ämnesområden, där du själv väljer i vilken ordning du vill studera ämnena under max 4 veckor (1 månad). Kursen innehåller inga prov eller föreläsningar och bygger på att du själv tar ansvar för hur, var och när du tar till dig kursens innehåll.

När du genomfört kursen, så markerar du varje del som avslutad och kan sedan begära ett intyg på att du gått utbildningen.

Skydd

Detta är en utbildning för familjehem som ska ta emot eller har skyddsplacerade barn och ungdomar i sitt hem. Då är det viktigt att känna till vad detta innebär – både för er familj, för det skyddsplacerade barnet, för skolan, för vården och i alla andra vardagssituationer.

Så länge inget händer är det inga problem men innan något händer och när något händer behövs förebyggande åtgärder, en plan och olika utvägar för att inte utsätta dig själv, din egen familj och den placerade för livsfara.

Den här kursen ger handfasta tips och råd om att ha placerade med skydd och det är viktigt att ni inte tar detta som en manual för skyddsplaceringar. Kursen ska mer ses som en grundutbildning, som sedan kräver fördjupning i varje enskilt fall. Inget fall är det andra likt.

Mer om kursen – kursen består av ett antal lektioner med olika textavsnitt inom ämnesområden, där du själv väljer i vilken ordning du vill studera ämnena under max 4 veckor (1 månad). Kursen innehåller inga prov eller föreläsningar och bygger på att du själv tar ansvar för hur, var och när du tar till dig kursens innehåll.

När du genomfört kursen, så markerar du varje del som avslutad och kan sedan begära ett intyg på att du gått utbildningen.

Anknytningsteorin

Den här kortkursen är tänkt att ge dig som tar emot barn i ditt hem en fördjupad kunskap om anknytningsteorin och vad en störning i anknytningen kan innebära. Anknytningsteorin är en teori som handlar om nära och känslomässiga relationer samt deras betydelse för individens utveckling.

Kursen är producerad av Familjehemsskolan i samarbete med kursförfattaren och kursledaren Mikaela Kellgren.

Mer om kursen – kursen består av ett antal lektioner med olika textavsnitt inom ämnesområden, där du själv väljer hur du vill studera. Kursen bygger på att du själv tar ansvar för hur, var och när du tar till dig kursens innehåll.

När du genomfört kursen, så markerar du varje del som avslutad och kan sedan begära ett intyg på att du gått utbildningen.

ADHD

Den här kortkursen är tänkt att ge dig som tar emot barn i ditt hem en fördjupad kunskap om ADHD och vad det innebär. ADHD är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, förkortas NPF, och påverkar både barnet och omgivningen.

Det är viktigt att lära mer om barnets diagnoser, hur de kan yttra sig och hur du kan stötta, planera och underlätta barnets vardagsliv.

Kursen är producerad av Familjehemsskolan i samarbete med kursförfattaren och kursledaren Mikaela Kellgren.

Mer om kursen – kursen består av ett antal lektioner med olika textavsnitt inom ämnesområden, där du själv väljer hur du vill studera. Kursen bygger på att du själv tar ansvar för hur, var och när du tar till dig kursens innehåll.

När du genomfört kursen, så markerar du varje del som avslutad och kan sedan begära ett intyg på att du gått utbildningen.

Barnmisshandel

Den här kortkursen är tänkt att ge dig som tar emot barn i ditt hem en fördjupad kunskap om barnmisshandel och dess konsekvenser, riskfaktorer, att identifiera barnmisshandel och hur man anmäler. Barnmisshandel kan bestå av flera olika delar – fysiskt våld, försummelse och vanvård, sexuella övergrepp och psykisk misshandel.

Kursen är producerad av Familjehemsskolan i samarbete med kursförfattaren och kursledaren Mikaela Kellgren.

Mer om kursen – kursen består av ett antal lektioner med olika textavsnitt inom ämnesområden, där du själv väljer hur du vill studera. Kursen bygger på att du själv tar ansvar för hur, var och när du tar till dig kursens innehåll.

När du genomfört kursen, så markerar du varje del som avslutad och kan sedan begära ett intyg på att du gått utbildningen.

Anmälan

Fyll i formuläret så noggrant du kan och avvakta sedan dina användar- och kursuppgifter. Normalt blir du kontaktad inom 24 timmar, dröjer det längre kontaktar du oss:

OBS! Du ska inte själv gå in och registrera dig i Familjehemsskolan. Avvakta inloggningsuppgifter och kurslänkar efter att du fyllt i och skickat in formuläret nedan!